Základní informace pro vlastníky půdy

V České republice jsou odhadem 2 miliony drobných vlastníků zemědělské půdy, která je v drtivé většině rozptýlená, což umožňuje vyplácet nízké nájmy, obvykle mezi 500-2.000 Kč/hektar, při dotacích cca 5.000 Kč/hektar. Prosperující zemědělci, které zastupujeme, mají zájem se dále rozšiřovat a dokupovat další pozemky.

Co nabízíme vlastníkům zemědělské půdy

 • identifikaci jejich vlastnictví formou fotomapy
 • odkup pozemků za tržní cenu obvyklou v lokalitě, případně přeplacení konkurenčních nabídek
 • pronájem (pacht) pozemků za tržní nájemné
 • peníze na účet nebo v hotovosti při podpisu smlouvy
 • vyřízení kupních smluv a podání na Katastr nemovitostí
 • vyřízení daňového přiznání včetně posudku a zaplacení daně z nabytí nemovitých věcí
 • řešení právních problémů – spoluvlastnictví, dědictví, zástavy a další

Naše úspěchy pro vlastníky zemědělské půdy

 • díky naší aktivitě jsme dosáhli zvýšení nájemného pro tisíce drobných vlastníků půdy,
 • zvýšení tržních cen v řadě lokalit o více než 100% od roku 2011,
 • v několika případech jsme dosáhli otevření nevypořádaných dědictví (v období minulého režimu bylo ne vždy možné zdědit zemědělskou půdu) pro dědice, kteří často ani nevěděli o tom, že jejich zemřelí příbuzní jsou stále vedeni na katastru
 • vlastníci půdy se stávají rovnocennými partnery zemědělců, ne pouze pasivním zdrojem dotací.

Doporučujeme – jak identifikovat vlastnictví

 • mnoho majitelů má problém přesně identifikovat svoje vlastnictví, proto přinášíme postup, jak vyhledat na internetu základní informace včetně fotomap pozemků
 • vyhledejte www.cuzk.cz a zde “Nahlížení do katastru nemovitostí“,
 • varianta 1: pokud znáte číslo některého pozemku, vyhledejte v aplikaci “Parcela” – po vyhledání prvního pozemku stačí kliknout na “Číslo LV” nebo vpravo na mapu.
 • varianta 2: pokud znáte číslo listu vlastnictví, vyhledejte v záložce “LV”; pokud je katastrální území digitalizováno, v horní části obrazovky se nabízí v rámečku “Zobrazení v mapě” a pozemky se vykreslí modře na mapě (s výjimkou starších digitalizací, u kterých nebudou pozemky vykresleny modrou barvou),
 • varianta 3: pokud v daném katastrálním území vlastníte nemovitost-stavbu, lze list vlastnictví vyhledat i pomocí aplikace “Stavba”
 • v případě nejasností nás neváhejte kontaktovat